Home

Fundacja Otwarte Centrum Edukacyjne w Warszawie

 

Jesteśmy nauczycielkami, pedagożkami, psycholożkami, które chcą nadać edukacji nowy wymiar. Nasze doświadczenie zdobywałyśmy w różnorodnych placówkach edukacyjnych: szkołach publicznych, niepublicznych, z obszarów wiejskich oraz średnich i wielkich miast, w kraju i za granicą (Belgia, Holandia, Niemcy).

Otwarte jest naszą odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się świata i potrzeby współczesnych uczniów, dla których kluczowe jest rozwijanie kompetencji przyszłości.

Samokształcenie, krytyczne myślenie, wzmacnianie poczucia sprawczości, rozwój wiary we własne możliwości, praca w grupie, efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych to główne umiejętności, na których skupiają się działania Otwartego.

 

Zajęcia dla dzieci w Otwartym Centrum Edukacyjnym

W kameralnej, przytulnej lokalizacji Otwartego Centrum Edukacyjnego na Ursynowie w Warszawie możesz skorzystać z licznych zajęć dodatkowych – kursów i warsztatów skierowanych do uczennic i uczniów w wieku szkoły podstawowej oraz warsztatów plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to często pierwszy egzamin w życiu młodego człowieka. Przygotowaliśmy dla Was autorskie kursy przygotowujące uczniów i uczennice kompleksowo do egzaminów 8-klasisty oraz pomagają radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym. Nasze kursy ósmoklasisty mają unikatową formułę zajęć grupowych połączonych z zajęciami indywidualnymi, pozostajemy też w stałym kontakcie z Uczniami naszego Otwartego Centrum Edukacyjnego. W naszej ofercie znajdziecie:

Praca metodą projektów po polsku i po angielsku – rozwijanie kompetencji przyszłości

Różne dziedziny naukowe przenikają się wzajemnie i nie powinny być uczniom ograniczane do zamkniętego zbioru zagadnień, które należy opanować. Metoda projektów pozwoli Wam doświadczyć z jednej strony komplementarności zagadnień, których się uczycie na danym poziomie nauczania, z drugiej strony rozwinąć te dziedziny, które naprawdę Was interesują! Przychodząc na nasze zajęcia w Otwartym Centrum Edukacyjnym i ucząc się w ten sposób, rozwiniesz również kompetencje uważane za kompetencje przyszłości, m.in. kompetencje społeczne. Nauczysz się współpracować w zespole, planować swoją pracę oraz po prostu nauczysz się uczyć! Sprawdź naszą ofertę zajęć projektowych:

  • zajęcia przedmiotowe prowadzone metodą projektów, kierowane zarówno do dzieci z edukacji domowej jak i tych, które pragną dalej rozwijać się po szkole,
  • kursy języka angielskiego uczące języka w nieszablonowy sposób przy zastosowaniu metody projektu.

Zajęcia dodatkowe rozwijające Twoje pasje

Znalezienie pasji i rozwój zainteresowań uczniów są niezwykle ważne w Otwartym Centrum Edukacyjnym. Stworzyliśmy w tym celu program warsztatów psychologicznych pomagających Wam znaleźć swoje mocne strony i zastanowić się nad kierunkami rozwoju oraz szereg zajęć dodatkowych:

  • zajęcia matematyczne dla klas starszych rozwijające matematyczną pasję,
  • Muzymatyka dla klas 0-3 rozwijające uzdolnienia matematyczne i muzyczne.
  • warsztaty plastyczne, które wprowadzą Cię w świat sztuki.
  • kurs kreatywnego pisania, podczas których udoskonalisz swoje umiejętności tworzenia opowiadań i innych pisemnych wypowiedzi,
  • indywidualne konsultacje psychologiczne,

Wsparcie w nauce i życiu

Jeśli potrzebujesz wsparcia – zarówno w przyswajaniu szkolnych wiadomości i umiejętności, jak i w radzeniu sobie ze szczególnymi sytuacjami, zdarzeniami, jakie napotkałeś lub napotkałaś na swojej drodze, a może po prostu chcesz porozmawiać – w Otwartym Centrum Edukacyjnym możesz liczyć na nasze wsparcie. Oferujemy:

  • zajęcia wspierające dla dzieci, które potrzebują pomocy w odnalezieniu się w szkolnym świecie,
  • tutoring edukacyjny – podczas indywidualnych spotkań pomożemy Ci zaplanować Twoją naukę oraz wesprzemy Cię w ewentualnych trudnościach.
  • indywidualne konsultacje psychologiczne.

My – edukatorki i edukatorzy Otwartego Centrum Edukacyjnego

Każdy z nas jest inny – mamy różne doświadczenia życiowe i różne temperamenty, ale to, co nas łączy, to ogromne zamiłowanie do edukacji oraz lata praktyki nauczycielskiej, która sprawiła, że pragniemy nadać jej nowoczesny wymiar.

Przewiń na górę