Język polski – kurs przygotowujący do egzaminu 8-klasisty

Prowadząca: Ela Mika

Termin: czwartek godz. 16:15 – 17:45 lub 18:00 – 19:30

Cena:  352zł/miesiąc

Zaczynamy już w 1 tygodniu września!

Zapisy: biuro@otwartece.com

 

Jeśli kończysz szkołę podstawową w roku szkolnym 2023/2024 i zależy Ci, by w atrakcyjny i zindywidualizowany sposób skutecznie przygotować się do egzaminu, ten kurs jest dla Ciebie!

Zajęcia mają formę warsztatów, które prowadzi doświadczona nauczycielka i egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Co nas wyróżnia?

Dla nas egzamin to nie tylko wypełnienie testu, dlatego podchodzimy do niego holistycznie.

Prócz kształtowania umiejętności zgodnych z aktualnymi wymaganiami, wyposażamy uczestników i uczestniczki w dodatkowe kompetencje. Z nami opanujesz też sztukę notowania, nauczysz się radzić sobie ze stresem, poznasz elementy neurodydaktyki.

JAKIE STAWIAMY SOBIE CELE?

 • BIEGŁE ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TESTOWYCH
 • USYSTEMATYZOWANIE WIEDZY
 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM EGZAMINACYJNYM
 • PRACA ZE STRESEM
 • SAMOKSZTAŁCENIE

JAK PRACUJEMY?

 • GRUPY (5-8 osób)

CO ROBIMY NA ZAJĘCIACH?

 • PRACA Z ARKUSZAMI EGZAMINACYJNYMI

Omawiamy budowę arkusza, typy i specyfikę zadań. Przyswajamy kryteria, którymi kieruje się egzaminator OKE. Przeprowadzamy próbny egzamin (120 min.) i indywidualnie go omawiamy. Analizujemy polecenia, wyciągamy z nich niezbędne dane. Pracujemy z tekstami literackimi, nieliterackimi, ikonicznymi. Odkrywamy i analizujemy motywy literackie zawarte w lekturach obowiązkowych. Piszemy krótkie i dłuższe formy wypowiedzi zgodne w wymaganiami egzaminu ósmoklasisty obowiązującymi w roku 2023.

 • TEORIA W PIGUŁCE

Przypominamy i funkcjonalnie wykorzystujemy wiadomości związane z działami gramatyki, słownictwem, stylami języka. Przyswajamy również pojęcia teoretycznoliterackie, pracując z różnorodnymi tekstami.

 • INTERAKCJA

Podczas zajęć wykonujemy również zadania interaktywne, korzystając z atrakcyjnych platform i aplikacji. Pracujemy indywidualnie, ale także grupowo na zasadzie tutoringu rówieśniczego. Każdy uczeń otrzymuje informacje zwrotne o poczynionych postępach.

 • SAMOKSZTAŁCENIE

Świadomie korzystamy ze źródeł i rozwijamy umiejętność krytycznego myślenia.  Omawiamy i ćwiczymy indywidualne sposoby notowania, wykorzystując elementy neurodydaktyki. ,,Oswajamy” stres egzaminacyjny. Uczeń samodzielnie analizuje wzorcowe oraz swoje prace pisemne, stosując kryteria OKE.

 • PRACA DOMOWA DLA CHĘTNYCH

Prócz pracy na zajęciach proponujemy ćwiczenia w domu. Każdy uczeń otrzyma 6 prac domowych (2 tematy rozprawki, 2 tematy opowiadania twórczego, 2 wiązki zadań do różnorodnych tekstów). Wykonanie ich i oddanie do sprawdzenia jest dobrowolne, jednak zachęcamy do podjęcia samodzielnej pracy. Każda oddana praca otrzyma recenzję egzaminatorkę OKE.

JAKIE NARZĘDZIA WYKORZYSTUJEMY?

 • MATERIAŁY CKE
 • AUTORSKIE TESTY, ZADANIA, TEMATY WYPRACOWAŃ
 • MATERIAŁY OPARTE NA REPETYTORIACH DOSTOSOWANYCH DO WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH 2022/2023
 • PLATFORMY EDUKACYJNE, NARZĘDZIA INTERAKTYWNE

DLACZEGO WARTO PRZYGOTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

 • Zajęcia zaplanowane są i prowadzone przez doświadczoną egzaminatorkę OKE.
 • Praca ma charakter warsztatów doskonalących wybrane umiejętności oraz ćwiczeń poszerzających wiedzę. Uczeń kształtuje swoje umiejętności, pracując aktywnie.
 • Spotkania odbywają się w małych grupach, co wpływa na indywidualizację pracy, a jednocześnie pozwala na współpracę w ramach nauki rówieśniczej.
 • Egzamin to nie tylko wypełnienie testu, dlatego podchodzimy do niego holistycznie, wyposażając uczestników w dodatkowe umiejętności. Podczas naszych zajęć uczeń opanowuje sztukę notowania, pracuje nad stresem, poznaje elementy neurodydaktyki.
 • Prócz merytorycznych wykładów wykorzystujemy interaktywne i atrakcyjne narzędzia, co pozwala na utrzymanie skupienia i motywacji do nauki przez cały okres przygotowań do egzaminu.

Przewiń na górę