Język angielski – kurs przygotowujący do egzaminu 8-klasisty

Prowadząca: Ewa Sojka

 

Termin: poniedziałki godz. 16:15 – 17:45

Cena: 352 zł/miesiąc

Zapisy: biuro@otwartece.com

Start: IX 2023

 

Kurs skierowany jest do uczniów klas ósmych, którzy kończą szkołę podstawową w roku szkolnym 2023/2024. Zajęcia mają formę warsztatów, które mają na celu wszechstronne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

JAKIE STAWIAMY SOBIE CELE?

 • BIEGŁE ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TESTOWYCH
 • USYSTEMATYZOWANIE WIEDZY
 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM EGZAMINACYJNYM
 • SAMOKSZTAŁCENIE

JAK PRACUJEMY?

 • GRUPY (5-8 osób)
 • 32 SPOTKANIA (90 minut)

CO ROBIMY NA ZAJĘCIACH?

 • PRACA Z ARKUSZAMI EGZAMINACYJNYMI

Omawiamy budowę arkusza, typy i specyfikę zadań. Dokładnie czytamy i omawiamy polecenia. Poznajemy kryteria oceny zadań otwartych, którymi posługują się egzaminatorzy. Ćwiczymy zadania, zwracając uwagę na strategie ich rozwiązywania. Uczymy się radzić sobie w sytuacji, gdy nie znamy potrzebnego słowa, czy nie rozumiemy fragmentu tekstu lub nagrania. Piszemy krótkie teksty, z uwzględnieniem polecenia i kryteriów oceny.

 • TEORIA – UTRWALENIE I UPORZĄDKOWANIE WIEDZY

Powtarzamy i utrwalamy znane słownictwo i struktury gramatyczne. Pracujemy na zadaniach, których forma jest zbliżona do zadań egzaminacyjnych. Ćwiczenia pisemne urozmaicamy o gry językowe, zadania komunikacyjne i wykorzystanie narzędzi multimedialnych. Sprawdzamy, co przychodzi z łatwością, a co sprawia więcej trudności i wielokrotnie, na różne sposoby wracamy do trudniejszych treści, tak aby dobrze je utrwalić.

 • INTERAKCJA

Bazujemy na wiedzy, którą już mamy. Wiemy, że najlepiej zapamiętujemy treści, których mamy okazję uczyć innych, dlatego podczas zajęć każdy może pełnić rolę nauczyciela – wykorzystujemy różne formy pracy: pracę indywidualną, ale też w grupach i w parach, ucząc się od siebie nawzajem.

 • INDYWIDUALIZACJA I AUTONOMIA

Praca w małych grupach pozwala nam dobierać treści do potrzeb i zainteresowań. Dodatkowo,

JAKIE NARZĘDZIA WYKORZYSTUJEMY?

 • MATERIAŁY CKE
 • AUTORSKIE TESTY, ZADANIA
 • MATERIAŁY OPARTE NA REPETYTORIACH DOSTOSOWANYCH DO WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH 2023/2024
 • PLATFORMY EDUKACYJNE, NARZĘDZIA INTERAKTYWNE

DLACZEGO WARTO PRZYGOTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

 • Zajęcia w małych grupach pozwala na indywidualne podejście i dobór materiałów
 • Przygotowanie do egzaminu jest kompleksowe – obejmuje wiedzę, umiejętności i strategie
 • Podczas zajęć stosujemy zróżnicowane metody i sposoby pracy
 • Oprócz zdobywania wiedzy egzaminacyjnej uczymy się też uczyć – każdy poznaje swoje mocne strony i metody uczenia się, które najbardziej im odpowiadają

Przewiń na górę