Pisarz na egzaminie – warsztaty przygotowujące do egzaminu 8-klasisty

Ela Mika

Jeśli czeka Cię egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i chcesz podszlifować swój warsztat pisarski zgodnie z wymaganiami, ten kurs jest dla Ciebie!

Zajęcia mają formę warsztatów, które prowadzi doświadczona nauczycielka i egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Co nas wyróżnia?

Indywidualnie podchodzimy do umiejętności pisania każdego uczestnika, rozwijając je i ukierunkowując pod kątem wymagań egzaminacyjnych.

Każde wypracowanie opatrzone jest recenzją wskazującą, które kryteria egzaminacyjne zostały już spełnione, a nad czym należy jeszcze popracować.

Uczestnicy są objęci opieką egzaminatorki OKE na każdym etapie pracy.

JAKIE STAWIAMY SOBIE CELE?

 • KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA WYPRACOWAŃ WG KRYTERIÓW EGZAMINACYJNYCH
 • ROZWIJANIE TWÓRCZEGO MYŚLENIA
 • DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI ARGUMENTOWANIA
 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM EGZAMINACYJNYM
 • SAMOKSZTAŁCENIE

JAK PRACUJEMY?

 • GRUPA (do 8 osób)
 • 14 SPOTKAŃ (90 min.):

12 STACJONARNYCH + 2 INDYWIDUALNE KONSULTACJE (on-line)

Warsztaty rozpoczynają się w październiku 2022r. i odbywają się dwa razy w miesiącu.

CO ROBIMY NA ZAJĘCIACH?

 • DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PISARSKICH

Podczas zajęć omawiamy budowę oraz cechy wymaganych na egzaminie form wypowiedzi. Tworzymy bazy słownictwa przydatnego do redagowania wskazanych form.  Analizujemy kryteria egzaminacyjne wypowiedzi twórczej i argumentacyjnej.  Piszemy wypracowania, funkcjonalnie wykorzystując lektury obowiązkowe i inne teksty literackie. Omawiamy motywy zawarte w lekturach obowiązkowych przydatne do realizacji różnorodnych tematów wypracowań egzaminacyjnych. Podczas kursu każdy uczestnik napisze 10 prac (5 rozprawek i 5 opowiadań twórczych), które zostaną sprawdzone i omówione przez egzaminatorki OKE.

 • SAMOKSZTAŁCENIE

Świadomie korzystamy ze źródeł i rozwijamy umiejętność krytycznego myślenia. Tworzymy indywidualne mapy myśli, plany pracy pomocne przy samodzielnym redagowaniu tekstu. Uczestnicy analizują wypracowania wzorcowe oraz swoje, stosując kryteria egzaminacyjne.

 • PRACA DOMOWA

Prócz pracy na zajęciach, uczestnicy piszą wypracowania w domu (3 rozprawki, 3 opowiadania twórcze). Każda oddana praca otrzyma recenzję egzaminatorki OKE i zostanie indywidualnie omówiona.

DLACZEGO WARTO PRZYGOTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

 • Indywidualnie podchodzimy do umiejętności pisania każdego uczestnika, rozwijając je i ukierunkowując pod kątem wymagań egzaminacyjnych.
 • Każde wypracowanie opatrzone jest recenzją wskazującą, które kryteria egzaminacyjne zostały już spełnione, a nad czym należy jeszcze popracować.
 • Uczestnicy są objęci opieką egzaminatorki OKE na każdym etapie pracy.
Przewiń na górę