Język angielski – egzamin 8-klasisty

,,Exam Crash Course”

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Kurs skierowany jest do uczniów klas ósmych, którzy kończą szkołę podstawową w roku
szkolnym 2022/2023. Zajęcia mają formę warsztatów, które mają na celu wszechstronne
przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

 •  2 tygodnie
 •  4 testy próbne
 • Przegląd zagadnień gramatycznych
 • Intensywne ćwiczenie słownictwa

JAK PRACUJEMY?

 • GRUPY (5-8 osób)
 • 5 SPOTKAŃ STACJONARNYCH w tygodniu (180 min.) – w sumie 15 lub 30 godzin

*Konsultacje indywidualne odbywają się na zakończenie kursu. Będą poświęcone na omówienie

treści sprawiających szczególne trudności, szczegółowe omówienie testów próbnych, lub poszerzenie
materiału (np. w formie dodatkowych ćwiczeń lub konwersacji)

CO ROBIMY NA ZAJĘCIACH?

 • PRACA Z ARKUSZAMI EGZAMINACYJNYMI
  Omawiamy budowę arkusza, typy i specyfikę zadań. Dokładnie czytamy i omawiamy polecenia.
  Poznajemy kryteria oceny zadań otwartych, którymi posługują się egzaminatorzy. Ćwiczymy zadania,
  zwracając uwagę na strategie ich rozwiązywania. Uczymy się radzić sobie w sytuacji, gdy nie znamy
  potrzebnego słowa, czy nie rozumiemy fragmentu tekstu lub nagrania. Piszemy krótkie teksty, z
  uwzględnieniem polecenia i kryteriów oceny.
 • TEORIA – UTRWALENIE I UPORZĄDKOWANIE WIEDZY
  Powtarzamy i utrwalamy znane słownictwo i struktury gramatyczne. Pracujemy na zadaniach,
  których forma jest zbliżona do zadań egzaminacyjnych. Ćwiczenia pisemne urozmaicamy o gry
  językowe, zadania komunikacyjne i wykorzystanie narzędzi multimedialnych. Sprawdzamy, co
  przychodzi z łatwością, a co sprawia więcej trudności i wielokrotnie, na różne sposoby wracamy do
  trudniejszych treści, tak aby dobrze je utrwalić.
 • INTERAKCJA
  Bazujemy na wiedzy, którą już mamy. Wiemy, że najlepiej zapamiętujemy treści, których mamy
  okazję uczyć innych, dlatego podczas zajęć każdy może pełnić rolę nauczyciela – wykorzystujemy
  różne formy pracy: pracę indywidualną, ale też w grupach i w parach, ucząc się od siebie nawzajem.
 • INDYWIDUALIZACJA I AUTONOMIA
  Oprócz wiedzy kształtujemy umiejętności samodzielnej nauki. Ponieważ każdy jest inny, próbujemy
  różne metody i sprawdzamy, co działa najlepiej.

JAKIE NARZĘDZIA WYKORZYSTUJEMY?

 • MATERIAŁY CKE
 • AUTORSKIE ZADANIA
 • MATERIAŁY OPARTE NA REPETYTORIACH DOSTOSOWANYCH DO WYMAGAŃ
  EGZAMINACYJNYCH 2022/2023
 • PLATFORMY EDUKACYJNE, NARZĘDZIA INTERAKTYWNE

DLACZEGO WARTO PRZYGOTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

 •  Zajęcia w małych grupach pozwala na indywidualne podejście i dobór materiałów
 • Przygotowanie do egzaminu jest kompleksowe – obejmuje wiedzę, umiejętności i strategie
 • Podczas zajęć stosujemy zróżnicowane metody i sposoby pracy
 • Oprócz zdobywania wiedzy egzaminacyjnej uczymy się też uczyć – każdy poznaje swoje
  mocne strony i metody uczenia się, które najbardziej im odpowiadają
 • Indywidualne konsultacje to możliwość dodatkowych ćwiczeń, wyjaśnień, czy poszerzenia
  wiedzy – w zależności od potrzeb czy zainteresowań.
Przewiń na górę