Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu 8-klasisty

Prowadzący: Szkoła Nauk Ścisłych

Termin: poniedziałek godz. 17:00 – 18:40

Koszt: 1170 zł/12 tygodni

GRUPA OTWARTA – dołącz do nas!

START: 6.02.2023

 zapisy: biuro@otwartece.com

Kurs skierowany jest do uczniów klas ósmych, którzy kończą szkołę podstawową w roku szkolnym 2022/2023. Zajęcia mają formę warsztatów, które mają na celu wszechstronne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

 

JAKIE STAWIAMY SOBIE CELE?

 • BIEGŁE ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TESTOWYCH
 • USYSTEMATYZOWANIE WIEDZY
 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM EGZAMINACYJNYM
 • SAMOKSZTAŁCENIE

CO ROBIMY NA ZAJĘCIACH?

PRACA Z ARKUSZAMI EGZAMINACYJNYMI

Omawiamy budowę arkusza, typy i specyfikę i schematy zadań. Dokładnie czytamy i omawiamy polecenia. Poznajemy kryteria oceny zadań otwartych, sprawdzamy kroki podstępowania w kluczu z schematem oceniania. Ćwiczymy zadania, zwracając uwagę na strategie ich rozwiązywania oraz umiejętnie zarządzaniem czasem.  Przeprowadzamy próbny egzamin (100 min.) i indywidualnie go omawiamy. Oswajamy z formą egzaminu i zmniejszamy poczucie stresu u ucznia na egzaminie

TEORIA W PIGUŁCE

Przypominamy i w zadaniach wykorzystujemy twierdzenia, własności, wzory matematyczne. Przyswajamy schematy zadań otwartych i zamkniętych. Analizujemy zagadnienia i wymagania egzaminu ósmoklasisty obowiązującymi w roku 2023.

INTERAKCJA

Bazujemy na wiedzy, którą już mamy. Wiemy, że najlepiej zapamiętujemy treści, których mamy okazję uczyć innych, dlatego podczas zajęć każdy może pełnić rolę nauczyciela – wykorzystujemy różne formy pracy: pracę indywidualną, ale też w grupach i w parach, ucząc się od siebie nawzajem.

INDYWIDUALIZACJA I AUTONOMIA

Praca w małych grupach pozwala nam dobierać treści do potrzeb i zainteresowań i w razie potrzeby przećwiczyć zadania/zagadnienia, które sprawiają największe problemy.

JAKIE NARZĘDZIA WYKORZYSTUJEMY?

 • MATERIAŁY CKE
 • AUTORSKIE TESTY, ZADANIA
 • MATERIAŁY OPARTE NA REPETYTORIACH DOSTOSOWANYCH DO WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH 2022/2023
 • PLATFORMY EDUKACYJNE, NARZĘDZIA INTERAKTYWNE

DLACZEGO WARTO PRZYGOTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

 • Zajęcia w małych grupach pozwala na indywidualne podejście i dobór materiałów
 • Przygotowanie do egzaminu jest kompleksowe – obejmuje wiedzę, umiejętności i strategie
 • Podczas zajęć stosujemy zróżnicowane metody i sposoby pracy
 • Oprócz zdobywania wiedzy egzaminacyjnej uczymy się też uczyć – każdy poznaje swoje mocne strony i metody uczenia się, które najbardziej im odpowiadają
 • Indywidualne konsultacje to możliwość dodatkowych ćwiczeń, wyjaśnień, czy poszerzenia wiedzy – w zależności od potrzeb czy zainteresowań.
Przewiń na górę