Get Artsy

Prowadzący: Anna Jabłońska

Termin: dwie soboty w miesiącu. Klasy 0-1 godz. 10:00 – 11:30 oraz  klasy 2-3 11:45 – 13:15

Cena: 160 zł/miesiąc lub 85 zł/zajęcia

Zajęcia pokazowe: 2 września 2023

Zapisy: biuro@otwartece.com

Get Artsy to zajęcia w formie projektowej łączące naukę języka angielskiego z aktywnościami plastycznymi i kreatywnymi, w całości prowadzone w języku angielskim, skierowane do uczniów klas 0-3. Nie mają charakteru kursu dzięki czemu nieznajomość materiału z poprzednich zajęć nie utrudnia uczestnictwa w kolejnych.

Na każdym spotkaniu uczestnicy tworząc pracę plastyczną doskonalą umiejętności językowe, ponadto poznają język angielski w sposób naturalny – bez podręcznika, tłumaczenia reguł gramatycznych czy tłumaczenia na język polski.
Temat, poszczególne etapy i sposób wykonania pracy plastycznej są dobrane tak, aby umożliwić uczestnikom utrwalanie i aktywizację poznanego już słownictwa i gramatyki oraz zapewniają dawkę nowego materiału.

Dlaczego połączenie kreatywności i nauki języka ma sens (szczególnie w przypadku dzieci w wieku wczesnoszkolnym)?

– chęć wykonania prezentowanej przez prowadzącego pracy plastycznej jest doskonałą motywacją do aktywnego słuchania ze zrozumieniem
– dzieci mają możliwość samodzielnego odkrywania znaczenia nowych słów ponieważ jednocześnie obserwując i słuchając nie potrzebują objaśniania wszystkich słów
– motywacją do mówienia jest realna potrzeba komunikacyjna (chęć wykonania prezentowanej pracy) dzieci tworzą więc wypowiedzi ustne w prawdziwych sytuacjach na temat ważny dla nich “tu i teraz”

Dodatkowo dzieci mają możliwość nauczyć się że:

– każdy ma swój punkt widzenia oraz inne poczucie piękna i estetyki
– cel można osiągnąć wieloma metodami, a każdy może pracować w najlepszy dla siebie sposób
– nie próbując, nie popełniamy błędów a nie popełniając błędów nie uczymy się

Elementy powtarzające się na każdych zajęciach:
wprowadzenie – zaznajomienie dzieci z tematem pracy plastycznej
wprowadzenie słownictwa związanego z tematem pracy plastycznej
opisanie i zebranie materiałów potrzebnych do wykonania pracy
prezentacja sposobu wykonania pracy podzielona na etapy
wykonanie pracy przez uczestników
utrwalenie słownictwa i gramatyki związanych z tematem pracy
czas na refleksje i rozmowa na temat prac
czas na porządki

Przewiń na górę