Co Ci w duszy gra?

Prowadzące: Joanna Tarnas i Małgorzata Ścibisz

Termin: wtorki godz. 18:15 – 19:45

GRUPA OTWARTA dla dzieci w wieku 7-10 lat – START: 28.02.2023

Koszt: 320 zł/mc

Zapisy: biuro@otwartece.com

„Co Ci w duszy gra?”

WARSZTATY PLASTYCZNO-
MUZYCZNE Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

Jeśli chcesz poznać kogoś ze swoich
rówieśników o wspólnych zainteresowaniach i nawiązać relacje z nimi w
kameralnej atmosferze, nauczyć się ekspresji poprzez muzykę, plastykę
i ruch oraz rozwinąć swoją kreatywność – to te warsztaty są dla Ciebie!

 

Jak pracujemy?

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w
wieku 7-10 lat.

 

Co nas wyróżnia?

To program
wspierający rozwój każdego młodego człowieka poprzez różnorodne działania
artystyczne. Jego celem jest integrowanie dzieci również tych, które mierzą się
z trudnościami
( np.
spowodowanymi długą nieobecnością w szkole na skutek przewlekłej choroby, w
związku z trudnościami społeczno – emocjonalnymi czy specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi) a łączą je wspólne pasje. Tutaj będą miały możliwość wzbogacać
wyobraźnię, poszerzać zainteresowania i odkrywać własny potencjał twórczy, a
przede wszystkim nawiązywać relacje z rówieśnikami i integrować się z nimi w
małej grupie.

 

Zajęcia prowadzi Joanna Tarnas – arteterapeuta
oraz Małgorzata Ścibisz – psycholog, muzykoterapeuta.

 

Cele:

·       Kształtowanie otwartości i integracja
z dziećmi w podobnym wieku

·       Umożliwienie dzieciom z trudnościami
zdrowotnymi dołączenia do grupy rówieśniczej

·       Rozwijanie wrażliwości w kontakcie ze
sztuką (plastyka, muzyka)

·       Budowanie pozytywnego obrazu siebie
poprzez możliwość wyrażania swoich emocji, myśli i zachowań

·       Rozwijanie umiejętności holistycznego
spojrzenia na sztukę

·       Nauka poprzez zabawę

·       Rozwijanie warsztatu plastycznego
poprzez różnorodne wykorzystanie technik plastycznych

·       Rozszerzanie umiejętności związanych z
wrażliwością muzyczną (poprzez ruch, śpiew, słuchanie muzyki)

·       Poszerzanie umiejętności w radzeniu
sobie ze stresemCO ROBIMY NA ZAJĘCIACH?

Zaczniemy od muzyczno – ruchowej
rozgrzewki w grupie i indywidualnie J
Potem będzie dużo artystycznej aktywności w różnych technikach plastycznych i w
formie muzycznych zabaw. Poznasz też techniki relaksacyjne, ćwiczenia
pamięciowe i wspomagające koncentrację uwagi. Będziemy też mówić o uczuciach,
emocjach. Będzie też przestrzeń na skojarzenia, refleksje, dzielenie się
wrażeniami. Każdy ważny temat podsumujemy.

Zapoznamy się ze znanymi utworami
muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Nauczymy się przebywania w grupie
rówieśniczej, nawiązywania relacji rówieśniczych poprzez wspólne wykonywanie
prac plastycznych, tańców i zabaw integracyjnych.

DLACZEGO WARTO ? 

·       Bo grupa zawsze Cię wesprze J W kameralnej
atmosferze każdy uczestnik będzie indywidualnie zaopiekowany.

·       
Bo możesz zainspirować się tym co robią inni i
podzielić się własnymi spostrzeżeniami – w pracy grupowej każdy uczestnik uczy
się wyrażać swoje potrzeby i słuchać innych

·       
Bo sam nie zrobisz tego co możemy zrobić razem

Przewiń na górę