Chemia i fizyka w praktyce

Pracownia chemiczno-fizyczna - edukacja domowa

Klasa VII – VIII

wtorki 12:30 – 14:00 lub 14:00 – 15:30, cena: 369/mc

Zajęcia prowadzone są przez Szkołę Nauk Ścisłych  o wcześniejszej porze i dedykowane głównie dla dzieci uczących się w ramach edukacji domowej.

Program pracowni obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia z chemii i fizyki z podstawy programowej klasy VIII.

Zajęcia mają przede wszystkim charakter eksperymentalny – uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia, które ilustrują dane zagadnienie naukowe. Po czym wspólnie formułujemy wnioski i omawiamy teoretycznie poznane prawa przyrody. Czasami odwracamy kolejność: gdy uczniowie posiądą już wstępną wiedzę pozwalającą im teoretycznie przewidzieć wynik eksprymentu, próbujemy to zrobić a następnie zweryfikować nasze przypuszczenia.

ZAGADNIENIA

Chemia:

 • kwasy beztlenowe – badanie chlorowodoru / wytwarzanie siarkowodoru,
 • kwasy tlenowe – badanie kwasu siarkowego, reakcje kwasu azotowego z metalami,
 • przeprowadzenie elektrolizy wodnych roztworów wybranych soli,
 • reakcje strąceniowe – otrzymywanie trudno rozpuszczalnych soli (praca z tabelą rozpuszczalności),
 • analiza jakościowa – wykrywanie anionów i kationów na podstawie reakcji strąceniowych,
 • węglowodory – badanie właściwości / wykrywanie węglowodorów nienasyconych,
 • alkohole – badanie właściwości / denaturacja / wykrywanie alkoholi reakcjami charakterystycznymi,
 • alkohole wielowodorotlenowe – rozróżnianie / badanie właściwości gliceryny / reakcje z silnymi utleniaczami,
 • kwasy organiczne – reakcje zobojętniania / reakcje z aktywnymi metalami,
 • otrzymywanie estrów,
 • cukry proste – wykrywanie glukozy,
 • cukry złożone – wykrywanie skrobi próbą jodową. 

Fizyka:

 • energia wewnętrzna, zamiana ciepła na pracę,
 • ładunki elektryczne / oddziaływanie ładunków,
 • badanie przykładowych przewodników i izolatorów elektrycznych / elektryzowanie ciał,
 • prąd elektryczny w metalach / obwód elektryczny / prawo Ohma,
 • moc i energia prądu elektrycznego / połączenia równoległe i szeregowe,
 • przewodnictwo elektryczne roztworów wodnych  / jony,
 • badanie zjawisk magnetycznych / wytwarzanie pola magnetycznego przez prąd elektryczny,
 • wzbudzanie prądu elektrycznego przez ruch magnesu – indukcja elektromagnetyczna,
 • poznawanie podstawowych pojęć związanych z falą na przykładzie fal mechanicznych,
 • odkrywanie falowej natury światła / polaryzacja,
 • rozszczepienie światła białego,
 • doświadczenia z optyki: przejście wiązki przez soczewki / odbicie od zwierciadeł z krzywizną powierzchni.

Przewiń na górę